Infrastructure / Roads

Road Development & Paving

Palestine-Gaza-Rimal-A/Qader Husaini st.No: 6/1310